author Hotline: 01285.056.056

Khoảng giá: Từ Đến

Danh sách so sánh

12.500.000.000đ

Bán Biệt thự Hẻm 563 Nguyễn An Ninh

563 Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 231

Biệt thự Ven Biển

SINHHUNG

3 tuần trước

12.500.000.000đ

Diện tích (m²): 231

Biệt thự Ven Biển

3 tuần trước

280.000.000.000đ

Bán Mặt Tiền Trần phú (gần Bãi trước )

Bãi Trước, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 2400

Biệt thự Ven Biển

SINHHUNG

3 tuần trước

280.000.000.000đ

Diện tích (m²): 2400

Biệt thự Ven Biển

3 tuần trước

12.000.000.000đ

Bán lô đất Bãi Tắm Bãi Sau Thuỳ vân

Phó Đức Chính, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 109

Biệt thự Ven Biển

SINHHUNG

4 tuần trước

12.000.000.000đ

Diện tích (m²): 109

Biệt thự Ven Biển

4 tuần trước

16.500.000.000đ

Bán Biệt Thự Hồ Bơi – lạc long quân

Lạc Long Quân, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Biệt thự Ven Biển

SINHHUNG

2 tháng trước

16.500.000.000đ

Biệt thự Ven Biển

2 tháng trước

Bán biệt thự bãi trước tp biển

Trần Phú, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Biệt thự Ven Biển

SINHHUNG

3 tháng trước

Biệt thự Ven Biển

3 tháng trước

Bán Biệt Thự -gần Biển Bãi Sau

Thùy Vân, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 160

Biệt thự Ven Biển

SINHHUNG

4 tháng trước

Diện tích (m²): 160

Biệt thự Ven Biển

4 tháng trước

Bán Biệt Thự xinh đẹp gần Biển Bãi Sau

Thùy Vân, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 160

Biệt thự Ven Biển

SINHHUNG

4 tháng trước

Diện tích (m²): 160

Biệt thự Ven Biển

4 tháng trước

Bán đất mặt tiền biển

Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 72180

Biệt thự Ven Biển

SINHHUNG

4 tháng trước

Diện tích (m²): 72180

Biệt thự Ven Biển

4 tháng trước

Bán Biệt thự đường lạc long quân

Lạc Long Quân, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 387

Biệt thự Ven Biển

SINHHUNG

4 tháng trước

17.000.000đ

Diện tích (m²): 387

Biệt thự Ven Biển

4 tháng trước