author Hotline: 01285.056.056

Khoảng giá: Từ Đến

Danh sách so sánh

2.100.000.000đ

Diện tích (m²): 203

Đất nền/Phân lô

SINHHUNG

4 tuần trước

2.100.000.000đ

Diện tích (m²): 203

Đất nền/Phân lô

4 tuần trước

730.000.000đ/vĩnh viễn
730.000.000đ/vĩnh viễn

Diện tích (m²): 196

Đất nền/Phân lô

1 tháng trước

Diện tích (m²): 260

Đất nền/Phân lô

phantan

1 tháng trước

12.000.000đ

Diện tích (m²): 260

Đất nền/Phân lô

1 tháng trước

Nền đất KCN SAMSUNG, chỉ 1.6TR//M2, Ngân hàng cho vay 50%, chiết khấu 2%

Mỹ Xuân - Ngãi Giao, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 500

Đất nền/Phân lô

2 tháng trước

800.000.000đ

Diện tích (m²): 500

Đất nền/Phân lô

2 tháng trước

730.000.000đ/Vĩnh viễn

Diện tích (m²): 196

Đất nền/Phân lô

lenghia123

2 tháng trước

730.000.000đ/Vĩnh viễn

Diện tích (m²): 196

Đất nền/Phân lô

2 tháng trước

Diện tích (m²): 196

Đất nền/Phân lô

lenghia123

2 tháng trước

730.000.000đ

Diện tích (m²): 196

Đất nền/Phân lô

2 tháng trước

Đất nền/Phân lô

phantan

2 tháng trước

730.000.000đ

Đất nền/Phân lô

2 tháng trước

Diện tích (m²): 140

Đất nền/Phân lô

Hải Võ

2 tháng trước

4.500.000đ

Diện tích (m²): 140

Đất nền/Phân lô

2 tháng trước

Diện tích (m²): 100

Đất nền/Phân lô

Thành Tuân

3 tháng trước

620.000.000đ

Diện tích (m²): 100

Đất nền/Phân lô

3 tháng trước