author Hotline: 01285.056.056

Khoảng giá: Từ Đến

Danh sách so sánh

Diện tích (m²): 196

Đất nền/Phân lô

phantan

2 tháng trước

3.700đ

Diện tích (m²): 196

Đất nền/Phân lô

2 tháng trước

vincity

Hồ Chí Minh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Diện tích (m²): 123

Đất nền/Phân lô

SINHHUNG

2 tháng trước

Diện tích (m²): 123

Đất nền/Phân lô

2 tháng trước

620.000.000đ/vĩnh viễn

Diện tích (m²): 108

Đất nền/Phân lô

lenghia123

2 tháng trước

620.000.000đ/vĩnh viễn

Diện tích (m²): 108

Đất nền/Phân lô

2 tháng trước

620.000.000đ/vĩnh viễn

Diện tích (m²): 108

Đất nền/Phân lô

lenghia123

2 tháng trước

620.000.000đ/vĩnh viễn

Diện tích (m²): 108

Đất nền/Phân lô

2 tháng trước

2.100.000.000đ

Diện tích (m²): 203

Đất nền/Phân lô

SINHHUNG

3 tháng trước

2.100.000.000đ

Diện tích (m²): 203

Đất nền/Phân lô

3 tháng trước

730.000.000đ/vĩnh viễn
730.000.000đ/vĩnh viễn

Diện tích (m²): 196

Đất nền/Phân lô

4 tháng trước

Diện tích (m²): 260

Đất nền/Phân lô

phantan

4 tháng trước

12.000.000đ

Diện tích (m²): 260

Đất nền/Phân lô

4 tháng trước

Nền đất KCN SAMSUNG, chỉ 1.6TR//M2, Ngân hàng cho vay 50%, chiết khấu 2%

Mỹ Xuân - Ngãi Giao, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 500

Đất nền/Phân lô

4 tháng trước

800.000.000đ

Diện tích (m²): 500

Đất nền/Phân lô

4 tháng trước

730.000.000đ/Vĩnh viễn

Diện tích (m²): 196

Đất nền/Phân lô

lenghia123

4 tháng trước

730.000.000đ/Vĩnh viễn

Diện tích (m²): 196

Đất nền/Phân lô

4 tháng trước