author Hotline: 01285.056.056

Khoảng giá: Từ Đến

Danh sách so sánh

8.990.000.000đ

Bán nhà khu phố Tây ở nhiều ở tp Vũng tàu

109 Võ Thị Sáu, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 120

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

1 tháng trước

8.990.000.000đ

Diện tích (m²): 120

Nhà Mặt Tiền

1 tháng trước

7.200.000.000đ

Bán nhà Đẹp gần Biển

153 Bà Triệu, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 76

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

1 tháng trước

7.200.000.000đ

Diện tích (m²): 76

Nhà Mặt Tiền

1 tháng trước

Bán nhà 177 Đường Tiền Cảng

177 Tiền Cảng, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 47

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

2 tháng trước

1.000.000đ

Diện tích (m²): 47

Nhà Mặt Tiền

2 tháng trước

2.900.000.000đ
2.900.000.000đ

Diện tích (m²): 95

Nhà Mặt Tiền

2 tháng trước

6.400.000.000đ

Bán nhà mặt tiền Kỳ Con – Tp.Vũng Tàu

Ký Con, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 80

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

4 tháng trước

6.400.000.000đ

Diện tích (m²): 80

Nhà Mặt Tiền

4 tháng trước

7.000.000.000đ

Bán nhà 3 lầu mặt tiền Tú Xương

Tú Xương, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 110

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

4 tháng trước

7.000.000.000đ

Diện tích (m²): 110

Nhà Mặt Tiền

4 tháng trước

4.050.000.000đ

Bán nhà 2 lầu mặt tiền Tú Xương

Tú Xương, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 50

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

4 tháng trước

4.050.000.000đ

Diện tích (m²): 50

Nhà Mặt Tiền

4 tháng trước

8.500.000.000đ

Bán Khách Sạn Đang Kinh Doanh Mặt Tiền Đường Nguyễn Hiền

Nguyễn Hiền, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 393

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

4 tháng trước

8.500.000.000đ

Diện tích (m²): 393

Nhà Mặt Tiền

4 tháng trước

6.800.000.000đ

Bán nhà cấp 4 mặt tiền Đường Lương Văn Can

Lương Văn Can, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 131

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

4 tháng trước

6.800.000.000đ

Diện tích (m²): 131

Nhà Mặt Tiền

4 tháng trước