author Hotline: 01285.056.056

Khoảng giá: Từ Đến

Danh sách so sánh

2.900.000.000đ
2.900.000.000đ

Diện tích (m²): 95

Nhà Mặt Tiền

2 tuần trước

6.400.000.000đ

Bán nhà mặt tiền Kỳ Con – Tp.Vũng Tàu

Ký Con, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 80

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

3 tháng trước

6.400.000.000đ

Diện tích (m²): 80

Nhà Mặt Tiền

3 tháng trước

7.000.000.000đ

Bán nhà 3 lầu mặt tiền Tú Xương

Tú Xương, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 110

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

3 tháng trước

7.000.000.000đ

Diện tích (m²): 110

Nhà Mặt Tiền

3 tháng trước

4.050.000.000đ

Bán nhà 2 lầu mặt tiền Tú Xương

Tú Xương, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 50

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

3 tháng trước

4.050.000.000đ

Diện tích (m²): 50

Nhà Mặt Tiền

3 tháng trước

8.500.000.000đ

Bán Khách Sạn Đang Kinh Doanh Mặt Tiền Đường Nguyễn Hiền

Nguyễn Hiền, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 393

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

3 tháng trước

8.500.000.000đ

Diện tích (m²): 393

Nhà Mặt Tiền

3 tháng trước

6.800.000.000đ

Bán nhà cấp 4 mặt tiền Đường Lương Văn Can

Lương Văn Can, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 131

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

3 tháng trước

6.800.000.000đ

Diện tích (m²): 131

Nhà Mặt Tiền

3 tháng trước

2.600.000.000đ

Bán Nhà cấp 4 Đường bến đình

Bến Đình, Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 79

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

3 tháng trước

2.600.000.000đ

Diện tích (m²): 79

Nhà Mặt Tiền

3 tháng trước

Bán đất rẻ

Lang Phuoc Hai Phước Hải Đất Đỏ Bà Rịa - Vũng Tàu

Diện tích (m²): 11487

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

4 tháng trước

3.000.000đ

Diện tích (m²): 11487

Nhà Mặt Tiền

4 tháng trước

12.000.000.000đ

Bán đất mặt tiền hoảng hoa thám

Hoàng Hoa Thám, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Diện tích (m²): 107

Nhà Mặt Tiền

SINHHUNG

4 tháng trước

12.000.000.000đ

Diện tích (m²): 107

Nhà Mặt Tiền

4 tháng trước